BRIK

BRIK (eng: BRIC) är en förkortning refererande till de större tillväxtekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Denna grupp av länder förväntas spela en allt större och viktigare roll i den globala ekonomin och därmed även stärka sina politiska röster internationellt sett. Ansamlingen av länder är på inget sett någon formell union eller samarbete, utan förkortningen används i diskussioner om hur framtida ekonomiska situation i världen kommer att se ut. Anledningen till dessa förväntningar är att Kina och Indien förväntas bli världsledande i tillverkning av produkter medan Brasilien och Ryssland förväntas nå en dominerande ställning i naturresurser och råvaror. Viktigt att notera är även det faktum att BRIK-länderna tillsammans innehar nära 40 procent av jordens befolkning inom sina gränser.