Balkan

Uttryck som används för att referera till länder lokaliserade på balkanhalvön vid medelhavet. Hit räknas oftast tio nationer: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Grekland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo och Turkiet (enbart Östra Thrakien). Men i vardagligt användande utav utrycket syftar man oftast mer specifikt på det forna Jugoslavien och de nya stater som uppstod därefter.

Området har präglats av många konflikter och oroligheter under nästan hela förra århundradet.