Bataljon

Militärt förband med fast organisation bestående av bland annat stab, kompanier samt vissa plutoner. Mellan 300 och 1000 man.