Beduiner

arabisktalande nomadfolk i Mellanösterns och Nordafrikas ökentrakter. Några uppgifter om deras samlade antal föreligger inte. Kamelnomadism är fortfarande kännetecknande för de "äkta" beduinerna, asil . Många beduiner har dock lämnat kamelnomadismen och är i stället sysselsatta inom exempelvis transportnäringen eller oljeindustrin.