Beredskapsmyndighet

Myndighet som har stor betydelse för totalförsvaret. Skall kunna fortsätta sin verksamhet under höjd beredskap.