Beredskapstjänstgöring

Tjänstgöring utöver ordinarie utbildningstid, som av regeringen kan åläggas pliktpersonal j fr fredstjänstgöring och krigstjänstgöring.