Bilateralt samarbete

Bilateralt samarbete är t ex när Sverige samarbetar och ger stöd direkt till ett enskilt land. Termen används ofta när man talar om bistånd. Jämför med multilateralt samarbete i biståndet då flera givare går samman kring gemensamma mål. Bilateralt syftar till samverkan mellan två parter.