Biologiska stridsmedel (B-stridsmedel)

Vapen med smittämnen, t ex virus och är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter. J fr kemiska stridsmedel.