Brigad

Fältförband med fast organisation av storlek på 5 000 soldater.