C-larm

Varning för befarad eller utförd insats med kemiska stridsmedel (C-stridsmedel).