CIMIC

Samarbete mellan militära och civila myndigheter, organisationer m fl. Internationell benämning: Civil-Military Co-operation.