Civil

Icke-miliär. Civil betyder ungefär "medborgerlig".

Då man talar om att civila drabbas av en konflikt handlar det om brott mot internationell rätt. Civila som drabbas av en konflikt är alltså vanliga människor som oftast ofrivilligt påverkas av en konflikt.