Civila försvaret

Omfattar den civila verksamhet som ingår i totalförsvaret, dvs de beredskapsförberedelser som statliga civila myndigheter, kommuner, landsting samt enskilda och företag vidtar i fredstid och all den civila verksamhet som behövs under krigsförhållanden för att: stödja försvarsmakten, skydda och rädda liv och egendom, trygga livsnödvändig försörjning och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.