Civila samhället

Civil betyder ungefär "medborgerlig". Det civila samhället handlar om hur människor lever tillsammans och tar hand om och hjälper varandra utan inblandning av myndigheter.