Civilplikt

Civilplikten avskaffades i juni 2008. Tidigare skrevs de som gjorde lumpen civilt in till civilplikt. Innan avskaffandet 2008 fanns det tre olika civilpliktsutbildningar kvar; kraftledningsreparatör, kraftverksoperatör samt ställverksreparatör. År 2006 genomförde 113 personer en civilpliktsutbildning.