Dataintrång

Olovligt intrång i informationssystem för att hämta, ändra eller utplåna datademilitariserad zon.