Defensiva informationsoperationer (IO-D)

Samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig avseende operationer, personal, teknologi och policy för att skydda och försvara information, informationssystem och egen förmåga till rationellt beslutsfattande. Genomförs t ex genom: fysiskt skydd, skydd mot vilseledning, skydd mot informationsinhämtning, psykologiskt försvar och säkerhetsunderrättelsetjänst.