Demining

Verksamhet för att avlägsna riskerna från minor och annan oexploderad ammunition i ett område.