Desinformation

Medvetet förvanskad eller felaktig information med avsikt att påverka en mottagare i en viss riktning.