EAPR

Euroatlantiska partnerskapsrådet. Råd för att stärka samarbetet mellan Nato, PFF och de nya stater som uppstod vid Sovjetunionens fall.