Ekonomiska och sociala rådet

Ett utav Förenta nationernas sex huvudorgan. Ekonomiska och sociala rådet har som uppgift att bistå hela FN med rapporter och undersökningar som ska fungera som grund för de beslut som tas. Organisationen har blivit en paraplyorganisation med en mängd mindre organ och fack under sig som sköter om verksamheten och möjliggör ett effektivt arbete.