Enklav

Område som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat. Området kallas enklav i den stat som den är omgiven av, men samtidigt exklav sett från den ägande statens sida.