Epidemi

När en sjukdom sprids snabbt och leder till att många blir sjuka.