Etnisk rensning

Med våld skilja olika folkslag åt på grund av annan etnisk tillhörighet (så har skett i t ex i f d Jugoslavien under 1990-talet).