Europakonventionen

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, ofta kallad enbart Europakonventionen, antogs 1950. Konventionen innebär att de länder som skriver under den förbinder sig till att respektera dess bestämmelser, bland annat rätten till liv, yttrandefrihet och förbud mot tortyr.

 

Om en stat misstänks bryta mot Europakonventionen prövas det i den oberoende Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) vars beslut är rättsligt bindande enligt internationell lag.

 

Europakonventionen är inskriven i svensk lag sedan 1995.

 

Läs mer om Europakonventionen på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter