FN-resolution

Är ett av Förenta nationernas verktyg för konflikthantering. FN har flera olika sätt att påverka nationer, från diplomatiska övertalningsförsök till obligatoriska sanktioner, vilka kan vara såväl ekonomiska som militära. Endast Säkerhetsrådet kan anta för medlemmarna bindande resolutioner. Generalförsamlingens resolutioner kan endast fungera som rekommendationer.