Farligt avfall (FA)

Restprodukter med giftiga eller på annat sätt skadliga komponenter.