Federation

Är en sammanslutning av delstater som bildar ett land. Det kan också vara en sammanslutning av organisationer, exempelvis en federation av fackföreningar eller idrottsföreningar. De stater eller organisationer som är med i en federation bestämmer vissa saker gemensamt. En federation av delstater kallas förbundsstat.