Flygvarning

 

Benämning på åtgärder som vidtas av civila myndigheter och militära förband med syfte att varna civilbefolkningen vid risk för luftanfall.