Försvar

1. Används ofta i betydelsen totalförsvar, försvarsdepartementet, försvarsmakten osv.
2. Stridssätt som syftar till att hindra fienden.