Försvarets materielverk (FMV)

Försvarets materielverk ansvarar för materielförsörjningen till det svenska totalförsvaret. FMV ska styra utformningen och upphandlingen av ny materiel och anpassa produkterna till det nya nätverksbaserade försvaret. FMV hjälper dessutom polisen, kustbevakningen och tullen med avancerade tekniska systemet.