Försvarets radioanstalt (FRA)

Försvarets radioanstalts uppgift är underrättelsehämtning genom signalspaning. Rapportering sker bland annat till regeringen, Försvarsmakten, FOI och FMV.