Försvarsattaché

Militär tjänsteman vid svensk beskickning i utlandet med uppgift att följa den militärpolitiska utvecklingen i ackrediteringslandet och biträda totalförsvarsmyndigheter samt i övrigt företräda Sverige i militära frågor.