Försvarsberedningen

Försvarsberedningen är ett forum där representanter från Sveriges riksdagspartier och sakkunniga från Regeringskansliet och andra myndigheter diskuterar och bedömer Sveriges säkerhetspolitiska läge.

 

Beredningen publicerar kontinuerligt rapporter och kan även lämna förslag på lagändringar om den bedömer det nödvändigt.