Försvarsbeslut

Treåriga riksdagsbeslut om hur det svenska totalförsvaret ska vara uppbyggt och finansieras.