Försvarshögskolan (FHS)

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. FHS utbildar civil och militär personal för ledande befattningar inom totalförsvaret.