Försvarsmakten (FM)

Försvarsmyndighet i fred och krig med ÖB som högste chef. www.mil.se