Försvarsmateriel

Försvarsmateriel är ett modernare begrepp som används parallellt med krigsmateriel i exportsammanhang och är etablerat inom de säkerhets- och försvarspolitiska områdena. 

 

Ur ett tekniskt perspektiv är försvarsmateriel ett mer rättvisande begrepp än krigsmateriel, då dagens produkter kan användas i applikationer som inte har med krigföring att göra eller som är traditionellt militära, t.ex. inom civila delar av samhällsförsvaret och för internationella humanitära insatser.