Försvarsområde (fo)

Geografiskt avgränsat område för vilket en försvarsområdesbefälhavare är militär territoriell chef.