Försvarsreformen

Det svenska försvaret förändras från ett arbetsintensivt invasionsförsvar till ett effektivt insatsförsvar. Det innebär att det svenska försvaret genomgår en av de största förändringarna i svensk modern tid.