Försvarsvilja

Befolkningens villighet att försvara sitt land med vapen i hand.