Fredsbevarande verksamhet (peace-keeping)

Leds av t.ex. FN, Nato eller OSSE för att opartiskt hjälpa tvistande parter att upprätthålla vapenvila.