Fredsbyggande insatser

Syftar till att stärka och bygga upp institutioner och infrastruktur efter en konflikt. De har samtidigt en konfliktförebyggande funktion genom att undanröja orsaker till ett återfall till konflikt och istället skapa förutsättningar för förbättrade ekonomiska, sociala och demokratiska förhållanden.