Fredsfrämjande informationsaktiviteter

Verksamheter som är en del av fredsfrämjande insatser utformade så att de befrämjar atmosfären och viljan till samarbete mellan parter i en konflikt och de civila i området. Skall också verka för att skydda de egna styrkorna samt underlätta genomförandet av den fredsfrämjande insatsen.