Fredsfrämjande verksamhet

Svenskt överordnat begrepp för fredsbevarande (Peace Keeping) och fredsframtvingande (Peace Enforcement) verksamhet. Den engelska översättningen på fredsfrämjande operationer är Peace Support Operations.