Fredsskapande insatser

Genom fredliga medel , t ex medling och annan diplomatisk verksamhet, söka få stridande parter till uppgörelse.