Frivillig försvarsorganisation

Ideell, allmännyttig och självständig organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.