Frivillig försvarsverksamhet

Ideell, allmännyttig och självständig försvarsverksamhet som bedrivs frivilligt inom försvarsverksamheter enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.