Frivillig

Inom försvaret: person som av fri vilja tillhör en frivillig försvarsorganisation.