Fundamentalist

Fundamentalist kallas en person som vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det.